about-LIT

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Điều kiện để thanh toán trên Nền tảng LIT

1.1. Mỗi Đơn hàng phải có Tổng Giá hàng hóa, dịch vụ đạt mức tối thiểu là 300.000 VNĐ (sau khi đã áp dụng tất cả các khuyến mại (nếu có)) và mức tối đa không vượt quá Hạn mức Mua sắm còn lại của mỗi Tài khoản tại thời điểm tạo Đơn hàng.

1.2. LIT chấp nhận thanh toán bằng các thẻ thanh toán nội địa và thẻ thanh toán quốc tế với các loại thẻ ghi nợ, thẻ ATM (Napas), thẻ tín dụng của tất cả các ngân hàng nội địa, Visa, Mastercard hoặc JCB.

1.3. Tại bước xác nhận Thanh toán, số dư thẻ ghi nợ/thẻ ATM (Napas) hoặc hạn mức thẻ tín dụng của Khách hàng ít nhất phải bằng tổng của Phí thiết lập, số tiền được yêu cầu thanh toán của Đợt Thanh toán Đầu tiên.

1.4. Trong cùng một thời điểm, mỗi Khách hàng có thể mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Nền tảng bằng Phương thức Thanh toán theo Nhiều đợt cho nhiều Đơn hàng với nhiều Người bán khác nhau nhưng tổng Giá trị Đơn hàng của tất cả các Đơn hàng không được vượt quá Hạn mức Mua sắm còn lại. Trong trường hợp Hạn mức Mua sắm còn lại không đủ để đặt Đơn hàng mới, Khách hàng có thể vào mục “Thanh toán” trên Nền tảng để tiến hành thanh toán cho (các) Đơn hàng trước, Hạn mức Mua sắm sẽ phục hồi tương ứng với các khoản thanh toán. LIT khuyến khích Khách hàng thanh toán trước hạn các Đợt Thanh toán. Việc Khách hàng thanh toán trước hạn các Đợt Thanh toán sẽ không phát sinh thêm phí.

1.5. Việc tạo Đơn hàng và thanh toán đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của LIT. Ví dụ, nếu Khách hàng đang có (các) khoản thanh toán quá hạn, Khách hàng sẽ không được mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Nền tảng cho đến khi hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ quá hạn đó.

Khi lựa chọn mua sắm thông qua Nền tảng, Khách hàng có thể thanh toán Giá trị Đơn hàng trong 04 đợt thanh toán bằng hình thức trả góp (“Phương thức Thanh toán theo Nhiều đợt”) như sau:

Đợt thanh toán Ngày đến hạn thanh toán Số tiền phải thanh toán
Đợt 1 0 25% giá trị đơn hàng
Đợt 2 30 25% giá trị đơn hàng
Đợt 3 60 25% giá trị đơn hàng
Đợt 4 90 25% giá trị đơn hàng

Đợt Thanh toán Đầu tiên (Đợt 1) vào ngày 0 là ngày gửi yêu cầu đặt hàng, các Đợt Thanh toán tiếp theo được tính kể từ Ngày Đến hạn Thanh toán của Đợt 1 (ngày 0).

Khách hàng đồng ý cho phép LIT và/hoặc đối tác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác, hỗ trợ LIT trong việc thanh toán có quyền thông qua hệ thống bảo vệ tăng cường của ngân hàng trong giao dịch trực tuyến (được gọi là 3D-Secure) mà không cần thêm bất kỳ thao tác và/hoặc xác nhận đồng ý nào khác của Khách hàng.

Quy trình thanh toán đối với Đợt Thanh toán Đầu tiên (Đợt 1) khi tạo Đơn hàng như sau:

Bước 1: Sau khi đã chọn xong các hàng hóa, dịch vụ muốn mua vào “Giỏ hàng” theo hướng dẫn tại Quy trình Tạo, Xác nhận Đơn hàng, Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán qua LIT.

Bước 2: Nhập tổng số tiền Khách hàng cần phải thanh toán đối với Đơn hàng rồi bấm nút “Tiếp theo”.

Bước 3: Khách hàng có thể kiểm tra lại “Giỏ hàng”, tổng số tiền cần phải thanh toán, thông tin tên, số điện thoại người nhận hàng, địa chỉ nhận hàng trước khi thanh toán.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị số tiền Khách hàng cần phải thanh toán cho Đợt Thanh toán Đầu tiên (25% Giá trị Đơn hàng). Đồng thời, hệ thống cũng sẽ hiển thị thời gian và số tiền Khách hàng cần phải thanh toán cho từng Đợt Thanh toán tiếp theo.

Bước 5: Bấm nút “Thanh toán” hoặc quét mã QR để thanh toán Đợt Thanh toán Đầu tiên.

Bước 6: Đối với Tài khoản của Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán nội địa, như: thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM (Napas), Khách hàng sẽ nhận được mã xác minh (OTP) gửi qua tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi tự động vào số điện thoại của Khách hàng. Khách hàng nhập mã xác minh (OTP) để xác nhận việc thanh toán. Lưu ý: Nhập mã xác nhận (OTP) trong thời gian quy định.

Đối với Tài khoản của Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán quốc tế hoặc thẻ tín dụng nội địa, Khách hàng sẽ không cần thực hiện Bước 6 này.

Bước7: Thông báo giao dịch thành công/thất bại sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính/thiết bị cá nhân, được thông báo đến Tài khoản và gửi đến địa chỉ e-mail của Khách hàng.

Quy trình thanh toán đối với các Đợt Thanh toán tiếp theo

4.1. Kể từ ngày thanh toán (tức là Ngày Đến hạn Thanh toán) Đợt Thanh toán Đầu tiên (Đợt 1) và Phí phát sinh (nếu có), định kỳ mỗi 30 ngày tiếp theo, Khách hàng phải thanh toán từng Đợt Thanh toán tiếp theo tương ứng được tính bằng 25% Giá trị Đơn hàng.

Ví dụ: Khách hàng đặt Đơn hàng, thanh toán Đợt 1 và Phí Giao dịch vào ngày 05/3 thì Ngày Đến hạn Thanh toán Đợt 2 là ngày 04/4, Ngày Đến hạn Thanh toán Đợt 3 là ngày 04/5, Ngày Đến hạn Thanh toán Đợt 4 là ngày 03/6.

4.2. Quy trình thực hiện thanh toán đối với từng Đợt thanh toán tiếp theo gồm các bước sau:

Bước 1: Vào Ngày Đến hạn Thanh toán của Đợt Thanh toán: Đối với Tài khoản của Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán quốc tế hoặc thẻ tín dụng nội địa, LIT tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng đã đăng ký của Khách hàng đúng bằng với số tiền phải thanh toán của Đợt thanh toán đó.

Đối với Tài khoản của Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán nội địa, như thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM (Napas), Khách hàng cần đăng nhập vào Tài khoản trên Nền tảng, chọn một hoặc các Đợt Thanh toán muốn thanh toán và lặp lại Bước 6, Bước 7 được nêu tại mục 3 của Chính sách Thanh toán này.

Hoặc trong khoảng thời gian trước Ngày Trễ hạn của mỗi Đợt Thanh toán, Khách hàng chủ động đăng nhập vào Tài khoản, rồi chọn một hoặc một số hoặc tất cả các Đợt Thanh toán chưa thanh toán và bấm nút “Thanh toán” để thực hiện việc thanh toán.

Bước 2: Nhận thông báo về việc thanh toán thành công hay không thành công. Thông báo này sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính hoặc thiết bị cá nhân, được thông báo đến Tài khoản và gửi đến địa chỉ e-mail của Khách hàng. Trường hợp thanh toán không thành công, Khách hàng cần kiểm tra lại số dư thẻ ghi nợ/thẻ ATM (Napas) hoặc hạn mức thẻ tín dụng của Khách hàng hoặc gọi vào số Đường dây nóng (Hotline) 1900638336 để được hỗ trợ.

Sau khi thanh toán thành công, Hạn mức Mua sắm của Khách hàng sẽ được phục hồi tương ứng theo số tiền mà Khách hàng vừa thanh toán.Khách hàng có thể vào mục “Hạn thanh toán” để kiểm tra thời gian và số tiền phải thanh toán của các Đợt Thanh toán tiếp theo.

4.3. Khách hàng hoàn toàn có thể thanh toán các Đợt Thanh toán trước Ngày trễ hạn mà không bị áp dụng thêm bất kỳ phí/khoản lãi nào do thanh toán trước hạn. Đối với mỗi đợt thanh toán trễ hạn, Phí Phát sinh sẽ tính trên số tiền thanh toán trễ hạn tương ứng với số ngày trễ hạn của Đợt Thanh toán đó. Việc khách hàng thanh toán trước hạn bất kỳ Đợt thanh toán nào không loại bỏ/giảm trừ trách nhiệm của Khách hàng trong việc thanh toán Phí Phát sinh đối với bất kỳ Đợt Thanh toán trễ hạn nào trước hoặc sau đó.

Phí Phát sinh

5.1. Phí Phát sinh là số tiền mà Khách hàng phải thanh toán cho LIT do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào theo quy định của Điều kiện và Điều khoản. Phí Phát sinh chỉ áp dụng đối với Phương thức Thanh toán theo nhiều đợt. Việc áp dụng Phí Phát sinh không ảnh hưởng hoặc hạn chế đến bất kỳ quyền và/hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà LIT có thể thực hiện đối với Khách hàng. Việc Khách hàng thanh toán chậm các đợt thanh toán có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của khách hàng.

5.2. Phí Phát sinh bao gồm (i) Tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán và (ii) Phí chậm trả được tính trên khoản tiền quá hạn của mỗi Đợt Thanh toán.

5.3. Kể từ ngày thứ ba (03) sau Ngày Đến hạn Thanh toán của mỗi Đợt Thanh toán (“Ngày Trễ hạn”), nếu Khách hàng không hoặc vẫn chưa thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với Đợt Thanh toán đó, Tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 20.000 VNĐ (đối với khoản tiền quá hạn ≤ 5.000.000 Đồng) hoặc 40.000 Đồng (đối với khoản tiền quá hạn > 5.000.000 Đồng) sẽ được áp dụng cho mỗi Đợt Thanh toán. Tiền phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán sẽ được LIT trừ vào tài khoản của Khách hàng ngay Ngày Trễ hạn của mỗi Đợt Thanh toán nếu số dư thẻ ghi nợ/thẻ ATM (Napas) hoặc hạn mức thẻ tín dụng của khách hàng đủ để thanh toán. Nếu số dư thẻ ghi nợ/thẻ ATM (Napas) hoặc hạn mức thẻ tín dụng của khách hàng không đủ để thanh toán, LIT sẽ gửi thông báo đến Khách hàng về Tiền phạt này. Khách hàng có thể vào mục “Hạn thanh toán” và chọn thanh toán các Đợt Thanh toán chưa thanh toán cùng với Tiền phạt vi phạm này.

5.4. Vào ngày tiếp theo ngay sau Ngày Trễ hạn, nếu Khách hàng vẫn không hoặc vẫn chưa thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với Đợt Thanh toán đó, Phí chậm trả sẽ được tính bằng 0,05%/ngày/số tiền quá hạn thanh toán và được tính từ ngày tiếp theo sau ngày trễ hạn cho đến khi khách hàng thanh toán đầy đủ đối với đợt thanh toán đó.

5.5. Tổng Phí chậm trả đối với mỗi Đơn hàng sẽ không vượt quá 18.5%/năm.

Nhắc nhở Khách hàng về việc thanh toán

6.1. Đối với mỗi Đợt Thanh toán, Khách hàng đồng ý rằng LIT có quyền áp dụng các biện pháp nhắc nhở Khách hàng về việc thanh toán như sau:

Ngày nhắc nhở Phương thức nhắc nhở
Một (01) ngày trước Ngày Đến hạn thanh toán ● Gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại đã đăng ký.
● Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
● Gửi thông báo thông qua Nền tảng.
Vào Ngày Đến hạn thanh toán ● Gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại đã đăng ký.
● Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
● Gửi thông báo thông qua Nền tảng.
Sau Ngày Đến hạn thanh toán, từ ngày thứ nhất (01) đến ngày thứ mười bốn (14) ● Gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại đã đăng ký.
● Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
● Gọi đến số điện thoại đã đăng ký.
Sau Ngày Đến hạn thanh toán, từ ngày thứ mười lăm (15) đến ngày thứ sáu mươi (60) ● Gọi đến số điện thoại đã đăng ký.
● Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
● Gửi thư nhắc nhở đến địa chỉ liên hệ đã đăng ký.
Sau Ngày Đến hạn thanh toán, từ ngày thứ sáu mươi mốt (61) trở đi ● Mặc định chuyển giao (không cần sự đồng ý của Khách hàng) quyền đòi khoản nợ này cho một bên thứ ba để giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.2. Sau Ngày Đến hạn Thanh toán, Khách hàng đồng ý để LIT liên hệ với (i) người sử dụng lao động của Khách hàng để yêu cầu người sử dụng lao động sử dụng các khoản tiền lương, thưởng hoặc/và các khoản thu nhập khác của Khách hàng mà người sử dụng lao động đang giữ (nếu có) để thanh toán cho LIT các khoản chưa thanh toán của khách hàng và/hoặc (ii) ngân hàng mà Khách hàng có tài khoản để yêu cầu ngân hàng tạm giữ số tiền trong tài khoản của Khách hàng bằng với số tiền mà Khách hàng chưa thanh toán cho LIT để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng với LIT.

6.3. LIT có toàn quyền thay đổi quy định nhắc nhở Khách hàng về việc thanh toán theo Chính sách của LIT và theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

Bảo mật thanh toán

7.1. LIT luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình thanh toán. Khách hàng cam kết không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

7.2. Khách hàng không nên tiết lộ thông tin Tài khoản, thông tin thẻ ngân hàng (ví dụ như mật khẩu thanh toán, thông tin chi tiết của thẻ tín dụng,…) cho Người bán hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

7.3. Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ phải chịu mọi trách nhiệm bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh do hành vi của cá nhân, tổ chức đó gây ra.

7.4. Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7.5. Hệ thống thanh toán bằng thẻ ngân hàng trên LIT được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối tác Cổng Thanh toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán của LIT đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác Cổng Thanh toán. Ngoài ra, LIT còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của Khách hàng.

7.6. LIT cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ ngân hàng đã đăng ký của Khách hàng để Khách hàng dễ dàng sử dụng cho các lần thanh toán sau trên LIT với nguyên tắc LIT chỉ lưu trữ các thông tin thẻ ngân hàng đã được Đối tác Cổng thanh toán mã hóa.

CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN HÀNG, ĐỔI, TRẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Mỗi Người bán có chính sách hủy đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ riêng. Khách hàng vui lòng kiểm tra, tìm hiểu rõ chính sách hủy Đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ của từng người bán khi quyết định tạo đơn hàng. Bằng cách gửi yêu cầu đặt hàng đến Người bán thông qua Nền tảng, khách hàng xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách hủy đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ của LIT và chính sách hủy đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ của Người bán. LIT không chịu trách nhiệm hủy Đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ hay đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ và/hoặc khả năng chấp nhận hủy Đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ của Người bán.

Khách hàng cần liên hệ và gửi yêu cầu hủy đơn hàng hoặc đổi/trả hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến Người bán để Người bán xem xét. Việc chấp nhận yêu cầu của Khách hàng về việc hủy Đơn hàng hoặc đổi/trả hàng hóa, dịch vụ tùy thuộc vào sự xem xét và chính sách của người bán. Khi Người bán chấp nhận yêu cầu của Khách hàng về hủy đơn hàng hoặc đổi/trả hàng hóa, dịch vụ, Người bán sẽ cập nhật trạng thái tương ứng của đơn hàng trên Nền tảng và theo đó LIT sẽ thực hiện việc hoàn tiền tương ứng cho khách hàng (nếu có).

Phí Giao dịch sẽ không được hoàn trả cho Khách hàng trong mọi trường hợp kể cả trường hợp hủy Đơn hàng, đổi/trả hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian giải quyết yêu cầu hủy đơn hàng hoặc đổi/trả hàng hóa, dịch vụ từ khách hàng sẽ tùy thuộc vào chính sách của người bán.

Khách hàng cần lưu ý các nội dung sau khi gửi yêu cầu hủy đơn hàng hoặc đổi/trả hàng hóa, dịch vụ:
● Đơn hàng một khi đã bị trả/hủy/đổi sẽ không thể phục hồi lại trên Nền tảng.
● Mã khuyến mại như mã giảm giá, chiết khấu, ưu đãi đã sử dụng cho đơn hàng đó (nếu có) sẽ không còn giá trị sử dụng cho các đơn hàng tiếp theo.
● Tại thời điểm Khách hàng đặt lại/đổi đơn hàng mới, giá hàng hóa, dịch vụ và chương trình khuyến mại kèm theo có thể thay đổi tùy thời điểm.

Khách hàng không được (i) đơn phương hủy Đơn hàng và/hoặc (ii) không nhận và/hoặc từ chối nhận hàng hóa, dịch vụ từ Người bán hoặc đối tác vận chuyển của Người bán. Trong trường hợp này, LIT có quyền từ chối việc hoàn trả và được toàn quyền sử dụng mọi khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán thông qua Nền tảng đối với Đơn hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn Phí Giao dịch và số tiền thanh toán của Đợt 1.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Mỗi Người bán có chính sách bảo hành riêng, Khách hàng vui lòng kiểm tra, tìm hiểu rõ chính sách bảo hành của Người bán khi quyết định mua hàng hóa, dịch vụ. Bằng cách gửi yêu cầu đặt hàng đến Người bán thông qua Nền tảng, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo hành của LIT và chính sách bảo hành của Người bán.

LIT không chịu trách nhiệm bảo hành và/hoặc đảm bảo chất lượng bảo hành và khả năng bảo hành của Người bán. Trường hợp có vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách bảo hành, vui lòng liên hệ với Người bán theo thông tin trên website của Người bán để được hỗ trợ, giải quyết.

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NỀN TẢNG LIT

1. Người bán cam kết và đảm bảo cung cấp, đăng tải đầy đủ trên website của Người bán được liên kết với Nền tảng các thông tin về Người bán, hàng hóa, dịch vụ, việc vận chuyển, ưu đãi, bảo hành, khuyến mại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của Người bán trên LIT:

2.1. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2.2. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

2.3. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

2.4. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Người bán; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

2.5. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

2.6. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

2.7. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2.8. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng thì LIT và Người bán có trách nhiệm:

3.1. Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với Khách hàng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của Khách hàng.

3.2. Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với Khách hàng và phải được Khách hàng đồng ý.

3.3. Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng.

3.4. Tự mình hoặc có biện pháp để Khách hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác.

3.5. Chỉ được chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ chế quản lý và chế tài của LIT

4.1. LIT có cơ chế thực hiện việc rà soát, kiểm tra, quản lý các tin quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của Người bán và quản lý việc thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin cá nhân của Khách hàng. LIT có quyền yêu cầu Người bán gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, giới thiệu Người bán, hàng hóa, dịch vụ vi phạm Chính sách của LIT và/hoặc quy định pháp luật hoặc yêu cầu Người bán chấm dứt ngay các hành vi vi phạm khác. Đồng thời, LIT có quyền đóng, tạm ngừng hoặc hạn chế quyền sử dụng Tài khoản của Người bán có hành vi vi phạm trong việc quảng cáo, giới thiệu Người bán, hàng hóa, dịch vụ hoặc thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng.

4.2. LIT thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao thông tin Khách hàng khi nhận được sự đồng ý của Khách hàng và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin thanh toán của Khách hàng sẽ được lưu trữ, xử lý, mã hóa bởi đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán của LIT.

LIT cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Khách hàng và Người bán khi tham gia giao dịch trên Nền tảng. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của LIT, LIT sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Khách hàng không thể tham gia giao dịch trên Nền tảng thì Khách hàng thông báo cho LIT NOW qua điện thoại, e-mail… LIT sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, LIT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Khách hàng không đến được LIT do lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do LIT gây ra.

LIT luôn hỗ trợ Khách hàng trong việc liên hệ Người bán để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng theo Chính sách Giải quyết Khiếu nại, Tranh chấp của LIT. Trong mọi trường hợp khi Khách hàng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (như hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, các thông tin kỹ thuật bị sai lệch,…), Khách hàng có thể thực hiện việc khiếu nại Người bán theo chính sách giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Người bán.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại/tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người bán và/hoặc Người bán có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà Người bán không giải quyết thỏa đáng, LIT sẽ có biện pháp cảnh báo, đóng/tạm ngừng hoặc hạn chế quyền sử dụng Tài khoản của Người bán và/hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo tính chất, mức độ của sai phạm. LIT sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ (các) liên kết website của Người bán đó trên Nền tảng đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.