about-LIT

QUYỀN THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập thông tin

1.1. Khi sử dụng Nền tảng, Khách hàng đồng ý cung cấp cho LIT đầy đủ và chính xác những thông tin cá nhân của Khách hàng như sau:

● Thông tin định danh và liên lạc như họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, hình ảnh cá nhân, hình chụp Chứng minh Nhân dân/Căn cước Công dân, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (e-mail) và số điện thoại

● Thông tin tài chính như thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin thanh toán

● Lịch sử giao dịch, thói quen mua sắm hàng hóa, dịch vụ và các thao tác khác (nếu có) mà khách hàng thực hiện thông qua nền tảng. LIT sẽ sử dụng công cụ Cookie trong quá trình vận hành website hoặc ứng dụng của LIT, công cụ này cho phép LIT đếm những Khách hàng đã sử dụng website hoặc ứng dụng để LIT có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm và ưu tiên của Khách hàng. Khách hàng sẽ được thông báo về việc sử dụng Cookie và LIT sẽ cần sự đồng ý của Khách hàng để sử dụng công cụ này

● Các thông tin khác mà Khách hàng được yêu cầu cung cấp thêm để thẩm định nhận dạng hoặc nếu LIT tin rằng Khách hàng đang vi phạm Điều kiện và Điều khoản hoặc/và Chính sách của LIT.

1.2. LIT có thể tiếp nhận thông tin cá nhân của Khách hàng trong suốt quá trình khách hàng truy cập và sử dụng nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn khi khách hàng truy cập website hoặc ứng dụng của LIT :

- Đăng ký/đăng nhập tài khoản trên website hoặc ứng dụng của LIT.

- Đăng ký sử dụng, yêu cầu sử dụng nền tảng hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên nền tảng.

- Thực hiện các thao tác để tạo Đơn hàng gửi yêu cầu đặt hàng, thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ; tương tác, đăng tải, khiếu nại hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên nền tản).

1.3. LIT có thể (i) thu thập thêm thông tin cá nhân khác của Khách hàng từ mạng xã hội, báo chí,…hoặc (ii) thu thập thêm các thông tin khác hoặc đối chiếu thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên liên kết với LIT hoặc bên thứ ba hợp tác với LIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của LIT như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ,…

Cam kết của Khách hàng về cung cấp thông tin

2.1. Khách hàng cam kết cung cấp, bổ sung, cập nhật cho LIT một cách đầy đủ, kịp thời các thông tin cá nhân của Khách hàng và/hoặc bất kỳ tài liệu, giấy phép hoặc yêu cầu phê duyệt nào khác mà LIT yêu cầu trong quy trình xác minh thông tin cá nhân của khách hàng hoặc để sử dụng Nền tảng hoặc theo quy định của pháp luật. Khách hàng cam kết các thông tin và các tài liệu do khách hàng cung cấp, bổ sung, cập nhật cho LIT, dựa trên sự đồng ý của khách hàng đối với Điều kiện và Điều khoản và Chính sách của LIT trên nền tảng hoặc bằng bất cứ hình thức nào khác là của chính khách hàng, hoàn toàn chính xác và không gây hiểu lầm. LIT không có trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh các thông tin và các tài liệu do Khách hàng cung cấp. Khách hàng phải cập nhật kịp thời các thay đổi đối với các thông tin trong tài khoản trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. Khách hàng sẽ chịu mọi hậu quả phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác nào và sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để khắc phục mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với LIT.

2.2. Nếu Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho LIT, Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách hàng có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép từ bên thứ ba để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho LIT, và để LIT thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật và Riêng tư này.

2.3. LIT sẽ chỉ thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân đó cho LIT hoặc theo cách khác được quy định theo Chính Sách Bảo mật và Riêng tư này. Nếu Khách hàng chọn không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho LIT hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của Khách hàng đối với việc LIT sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, LIT có thể sẽ không cung cấp hoặc hạn chế đối với khách hàng về quyền truy cập nền tảng hoặc quyền sử dụng các tính năng/chức năng nhất định trên Nền tảng.

2.4. Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đồng ý việc LIT cung cấp một số thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của LIT và nhận lại một số thông tin cá nhân khác của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật và Riêng tư này hoặc các chính sách khác của LIT.

Phạm vi sử dụng thông tin

LIT sử dụng thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp để:

3.1. Liên hệ xác nhận việc đăng ký/đăng nhập Tài khoản, yêu cầu đặt hàng;

3.2. Cung cấp thông tin dịch vụ đến Người dùng;

3.3. Gửi thông báo, tin nhắn (SMS), thư điện tử thông báo, nhắc nhở hạn thanh toán, quá hạn thanh toán, Phí Phát sinh (nếu có) hoặc các thông tin quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng.

3.4. Liên lạc và giải quyết với Khách hàng khi có khiếu nại.

3.5. Khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng.

Lưu trữ thông tin

4.1. Trong trường hợp thông thường, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ luôn được bảo mật và lưu trữ trên hệ thống máy chủ của LIT.

4.2. LIT sẽ ngừng lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng, hoặc loại bỏ phương tiện mà thông tin có thể được liên kết với Khách hàng ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu trữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào hoặc khi Khách hàng có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân và/hoặc đóng tài khoản của khách hàng trên Nền tảng.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng. Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau

5.1. Nhân viên của LIT.

5.2. Bên liên kết với LIT hoặc bên thứ ba hợp tác với LIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của LIT như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ,… Bên liên kết với LIT hoặc bên thứ ba hợp tác với LIT này sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng tùy theo thỏa thuận với LIT để tiến hành hỗ trợ khách hàng, người bán, nền tảng và/hoặc LIT.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

6.1. Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ và quản lý bởi:
● Công ty: Công ty TNHH Lit Technology
● Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
● Đường dây nóng (Hotline): 1900638336
● E-mail: hotro@litbnpl.vn Khách hàng có thể liên hệ đến Đường dây nóng (Hotline) hoặc gửi thư đến địa chỉ e-mail nêu trên để làm rõ về hoạt động thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ thông tin liên quan đến cá nhân mình.

6.2. Thông tin về thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trữ bởi Đối tác Cổng Thanh toán của LIT.

Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

7.1 Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách đăng nhập vào Tài khoản và vào mục “Thông Tin Khách hàng”.

7.2 Trong một số trường hợp thông tin cần sửa đổi, cập nhật mang tính trọng yếu, LIT sẽ xác thực hoặc yêu cầu bổ sung thông tin xác thực nhằm xác định tính chính chủ của người yêu cầu thay đổi, cập nhật thông tin. Trong mọi trường hợp, LIT vẫn sẽ lưu trữ các thông tin gốc/cũ trước đó.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

8.1. Thông tin cá nhân của Khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo Chính sách Bảo mật và Riêng tư. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của người đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

8.2. Trong trường hợp cần khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân, Khách hàng có thể liên hệ với LIT theo cách thức được nêu tại Chính sách Giải quyết Khiếu nại, Tranh chấp. LIT sẽ xem xét khiếu nại của Khách hàng và có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời.

8.3. LIT sẽ không giải quyết mọi khiếu nại của Khách hàng nếu xét thấy các thông tin cá nhân do Khách hàng đăng ký ban đầu không chính xác.

Các điều khoản khác

9.1. LIT có thể cập nhật Chính sách Bảo mật và Riêng tư này theo từng thời điểm và theo quy định pháp luật. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập, sử dụng Nền tảng bao gồm cả việc Khách hàng gửi các yêu cầu đặt hàng trên Nền tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Khách hàng về những thay đổi mà LIT thực hiện đối với Chính sách Bảo mật và Riêng tư. LIT sẽ cập nhật các thay đổi đối với Chính sách này trên Nền tảng ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

9.2. Chính sách Bảo mật và Riêng tư này (i) được áp dụng cùng với các thông báo, các quy định tại Điều kiện và Điều khoản và các Chính sách của LIT liên quan đến việc LIT thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng và (ii) không nhằm mục đích thay thế các thông báo, Điều kiện và Điều khoản và các Chính sách đó của LIT trừ khi được LIT tuyên bố một cách rõ ràng.

9.3. Người bán, bất kỳ bên liên kết với LIT và bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với LIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của LIT đều phải tôn trọng vàcó trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng không thấp hơn trách nhiệm được quy định tại những điều khoản của Chính sách Bảo mật và Riêng tư này.